Veranderen? De Omgevingswet biedt focus en overzicht!

Veel organisaties in overheidsland zijn volop in beweging. Er lopen veel verschillende sporen die gaan over veranderen en ontwikkelen. De Omgevingswet kan daarbij helpen om focus en scherpte aan te brengen.

Omgevingswet raakt veel ontwikkelingen binnen organisaties

In workshops, werkbijeenkomsten en gesprekken met veranderaars en vanuit onze eigen dagelijkse praktijk, zien we dat de Omgevingswet door de hele organisatie heen gaat. Het raakt houding en gedrag, digitalisering, gegevens op orde, wet- en regelgeving, participatie, dienstverlening, visievorming en nog veel meer. Onderwerpen waar op verschillende plekken in organisaties aan wordt gewerkt en waar de Omgevingswet als een spies doorheen gaat.  

Integraal veranderspoor

Dat levert voordeel op! Als je weet waar de crux van die veranderingen zit, dan kun lopende trajecten binnen je organisatie met elkaar verbinden. In bijvoorbeeld een programma van buiten naar binnen of een project gebiedsgericht accountmanagement zitten vaak veel activiteiten die de implementatie van de Omgevingswet raken. Of die vanuit het programma implementatie van de Omgevingswet ook al worden opgepakt. Voor de organisatie als geheel is het belangrijk om die veranderingen integraal te gaan oppakken, want verbinding op inhoud en proces brengt en focus.

Aanscherpen van de veranderopgave

Aan de andere kant moet je ook scherp blijven. De Omgevingswet gaat bijvoorbeeld over samenwerken, participatie en de ja, mits-gedachte. Maar wat betekenen die, gedacht vanuit de Omgevingswet, binnen jouw organisatie? En dan specifiek in de alledaagse praktijk van medewerkers die hiermee te maken krijgen? En hoe verhoudt zich dat tot de andere ontwikkelingen binnen je organisatie? Sluit het grotere geheel dan nog voldoende op elkaar aan? Je wilt immers wel dat urgentie van alle veranderingen wordt ervaren en neergezet en niet dat die ondersneeuwt in een soort gemiddelde dat past voor de hele organisatieontwikkeling. Dan ontwikkel je niks echt. Dus echt niks…..

Omgevingswet brengt overzicht en focus

De implementatie van de Omgevingswet kan je aanpakken om te inventariseren wat er nu allemaal gebeurt binnen je organisatie, omdat deze op zoveel onderdelen ontwikkelingen binnen organisaties raakt. Dat geeft focus en overzicht binnen organisatie. Vanuit dat overzicht op alle verandersporen en de acties die daarbij zijn ingezet, ontstaat inzicht waar je staat als organisatie. Wellicht ben je al verder dan je denkt…..