Annemie van Loon

Annemie van Loon

Hoe beweeg je mensen? Wat heb je te doen als organisatie om daarvoor de juiste stappen te zetten? Want mensen in ontwikkeling is een organisatie in ontwikkeling. Vanuit die nieuwsgierigheid ga ik aan de slag. Daarbij kijk ik naar andere ontwikkelingen en opgaven en zoek ik logische verbindingen op inhoud en proces. Zorgen dat voor iedereen de te maken beweging helder en haalbaar is, daar ga ik voor.

Al jarenlang ben ik actief op het gebied van organisatie- en medewerkersontwikkeling. Zowel op organisatie- als op sectorniveau. De laatst jaren ben ik actief aan de slag als projectmanager voor de ontwikkeling van houding, gedrag en kennis voor de Omgevingswet, een boeiende en inspirerende opgave.

Sanne van Deursen

Sanne van Deursen

Gedrag intrigeert mij. Niet alleen individueel gedrag, maar misschien nog wel meer in groepsverband. En waarom gaat dat op sommige plekken wel goed en op andere plekken niet? En nog belangrijker: hoe verander je datgene wat niet goed gaat? Dat is een puzzel waar ik graag mee aan de slag ga. Ik zoek patronen, onderzoek systemen en kijk naar ieders individuele bijdrage daaraan. Want juist het persoonlijk maken, maakt het behapbaar en maakt het mogelijk om relaties te bouwen.

Ik werk al geruime tijd aan vraagstukken rondom de veranderende rol van de overheid. De laatste jaren zet de Omgevingswet deze verandering flink wat kracht bij. Op veel plaatsen zie ik de zoektocht om het veranderproces goed vorm te geven. Juist, omdat houding en gedrag zo ongrijpbaar lijken. Graag deel ik mijn ervaringen daarin.